• t 054 522 1300
← Terug naar overzicht

Gebinten

Een gebint is een portaalvormige houtendraagconstructie in een boerderij of woning, die bestaat uit twee of meer stijlen of staanders die met elkaar verbonden zijn door één of twee horizontale gebintbalken. De diverse gebinten zijn op hun beurt met elkaar verbonden door de gebintplaten die haaks op de gebinten lopen. Alle hoeken van de houtconstructie worden geschoord door korbelen of schoren. De kolommen van het gebint zijn vaak op gemetselde poeren gefundeerd. Op de gebinten staan de spanten met de gordingen die het dak dragen. De spanten met schoren kunnen veel vormen aannemen en verschillen per boerderij of ander gebouw met een gebint als draagconstructie. Er zijn twee typen gebinten, namelijk het langsgebint en het dwarsgebint. Bijna alle Nederlandse boerderijen zijn met een dwarsgebint gebouwd dat haaks op de lengterichting van de boerderij staat.

Een paar dwarsgebinten:

Ankerbalkgebint
Dit gebint bestaat uit de twee gebruikelijke staanders, verbonden door de horizontale ankerbalk. De gebintbalk steekt met een pen door de staander en is daarachter verankerd met een of twee houten pennen of wiggen. Dit type gebint komt vrijwel overal in Nederland voor, behalve in grote delen van Friesland, Groningen en Noord-Holland. De herkomst van het ankerbalkgebint is niet duidelijk, in het oosten van Nederland zijn er aanwijzingen dat dit type gebint is ontstaan uit de langsgebinten. 

Dekbalkgebint
Bij een dekbalkgebint ligt de gebintbalk op de stijlen en is met een pen-en-gat verbinding met elkaar verbonden. Dit gebint komt voor in Groningen, Friesland, Drenthe, kop van Overijssel, Zeeland, Noord- en Zuid-Holland.