• t 054 522 1300
← Terug naar overzicht

Houtverbindingen

Wat houtconstructies het meest typeert zijn de houtverbindingen. Waar twee elementen samenkomen van een houtconstructie worden deze aan elkaar bevestigt door een houtverbinding. Verbindingen zijn streek gebonden. Verbindingen zijn door de eeuwen heen ontwikkeld, waarbij de verhoudingen door Assinkhout zijn ontwikkeld en getest. Een goed gemaakte verbinding blijft voor generaties behouden. Er zijn verschillende soort verbindingen die toegepast kunnen worden bij een houtconstructie. De meest voorkomende zijn hieronder beschreven en weergegeven. Verbindingen worden meestal gemaakt met losse hulpmiddelen zoals nagels, deuvels en wiggen.

Ankerbalk
De ankerbalk is de liggende balk die twee staanders met elkaar verbind in de dwarsrichting van de houtconstructie, van zijgevel naar zijgevel. De ankerbalk is met een doorstekende pen in beide gebintstijlen gelegd en daarachter met houten wiggen verankerd.

Doorgaande pen met sleutel
Een open, doorgaande penverbinding is een constructie die bestaat uit twee delen. In het ene deel is een gleuf in het midden gefreesd of gehakt, welke een derde deel van de totale dikte is en waarvan het uiteinde open is. In het andere deel wordt juist een derde deel in het midden overgelaten na het frezen of hakken. Het deel met de doorgaande pen wordt in het deel met de gleuf bevestigd met houtlijm. Deze verbinding is niet erg sterk, omdat ze haar sterkte alleen krijgt door de gelijmde raakvlakken.

Gerberlas verbinding
Een las in het hout waarbij twee in elkaars verlengde liggende onderdelen met een pen in elkaar grijpen.

Haaklas verbinding
Bestaat uit twee houten onderdelen die in elkaar haken.

Korbeel met pen-en-gat
Een korbeel is een schuine balk ter ondersteuning van de horizontale. Op de afbeelding hiernaast is een korbeel met pen-en-gat te zien.

Pen-en-gat verbinding
Houtverbinding waarbij het versmalde einde van een element, de pen, in een gat in een ander element wordt verbonden.